•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

کادر آموزشی مقطع متوسطه اول و دوم مجتمع تطبیقی دختران

نام - نام خانوادگی                                    سمت

طیبه بیاتی                                         دبیر دینی و قرآن

مهناز دری                                         دبیر دینی و قرآن

الهه مزینانی                                      دبیر زبان انگلیسی

مژده حسن پور                                 دبیر ریاضی

الهام خجسته فر                               دبیر زیست

سکینه خدادی                                  دبیر عربی

ژیلا سروش                                     دبیر تربیت بدنی

رباب شکرالهی                                 دبیر ادبیات

آسیه عبدالهی                                  دبیر  ریاضی

معصومه ناجی اصفهانی                     دبیر فیزیک

زینت ناطق پور                               دبیر ادبیات

زهرا رضانیا                                    دبیر شیمی

ساناز عطار                                    دبیر فارسی آموزی

فریده  خلیل زاده                           دبیر هنر

پریسا روغنی                                 دبیر جغرافی و زمین

هما  امین بقایی                              دبیر کامپیوتر

طاهره نبئی                                     دبیر تفکر و سبک زندگی

ساناز اخلاصی                                 دبیر علوم

مریم رفیع زاده رشید                     دبیر ریاضی

مریم خطیب شاد                            دبیر فرانسه