•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

وبینار آشنایی با کارگاه ها و کلاس های کمپ تابستانه

وبینار آشنایی با کارگاه ها و کلاس های کمپ تابستانه دانش آموزان مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران

به منظور ارتقا سطح مهارت های دانش اموزان در ساحت های مختلف و بهره گیری بهینه از اوقات فراغت آنان، مجتمع اقدام به برگزاری کمپ تابستانه نموده است.

  جهت آشنایی دانش آموزان عزیز و اولیا محترم با برخی از سرفصل های کلاس های کمپ تابستانه، مجتمع اقدام به برگزاری وبینار انلاین نموده است. 

     زمان وبینار:  روز دوشنبه، ۲۱ خرداد ماه  

     ساعت وبینار: ۱۸ تا ۲۰  

     لینک ورود به وبینار : https://e.tissch.ir/webinar

لینک دانلود