•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

" کمپ تابستانی مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران"

" کمپ تابستانی مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران"  

♦️در رشته‌های هنری و ورزشی

♦️از  ۴ تیرماه لغایت ۱۵ مردادماه

♦️روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۳:۱۰

♦️ *آخرین فرصت ثبت نام ۲۰ خردادماه*

?مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران