•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

مراسم تشییع پیکر دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید، و همراهان ایشان

《مراسم تشییع پیکر دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید، و همراهان ایشان》

صبح چهارشنبه دوم خرداد هزار و چهارصد و سه، بعد از اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکرهای مطهر ایشان، از دانشگاه تهران تا میدان آزادی در میان خیل عظیمی از مردم سوگوار تشییع و بدرقه شدند.

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران