•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

تقدیر از کتابدار مجتمع

*کودکان کتابخوان هنوز به  ذائقه‌ی خود شکل نداده اند. بزرگترها واسطه ای برای معرفی کتاب های خوب به بچه ها هستند.*
تقدیر از کتابدار مجتمع تطبیقی دختران سرکار خانم قدس به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی روز‌ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران