•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

هفدهمین دوره مسابقات رباتیک آزاد ایران بخش دانش آموزی

دانش آموزان مجتمع تطبیقی بین الملل دختران تهران در هفدهمین دوره مسابقات رباتیک آزاد ایران بخش دانش آموزی، قسمت لیگ فوتبال رباتیک پرایمری اول شدند.

اسامی تیم شرکت کننده به شرح زیر می باشد:

? مهرسا جاودانی ایراندوست

? مانلی روحانی

? ریحانه صفری

? باران پور سیف

? دیانا مومنی

? مارال جعفری

? نیکی تنباکو فروشان

 

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران