•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

نواخته شدن زنگ انقلاب در مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران

?نواخته شدن زنگ انقلاب در مجتمع تطبیقی و بین المللی دختران تهران ?

همزمان با چهل وچهارمین بهار انقلاب اسلامی، زنگ انقلاب در مجتمع تطبیقی و بین الملل تهران نواخته شد. 
در این مراسم که با حضور همکاران مجتمع برگزار شد، دانش‌آموزان سرود ملی ایران را همخوانی نمودند.
در این برنامه نماینده دانش‌آموزان دکلمه ای را قرائت و سپس بالن های به سه رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی توسط، دانش‌آموزان رها شدند.

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران