•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

نکته مهم برای موفقیت در امتحان(4)

ما سعی می کنیم که بالاترین نمره رو بگیریم ولی نشد و نمره متوسط و قبولی هم گرفتیم مشکلی نداره و یادگیری عملی مهم تره البته برای ادامه و رسیدن به هدف و رشته ای که علاقه دارین و به صورت عملی هم در بیرون رفتین پیش متخصصش و یاد میگیرین ،باید حداقل نمره قبولی رو بگیرین