•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

معماران زمین

سلام.
وقتتون به خیرو نیکی
معماران زمین نامی است که دانش آموزان عزیز مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران برای این گروه انتخاب کرده اند.
گروهی که سعی دارد، در جهت حفظ محیط زیست تلاش کند و همه ، دست در دست هم ، معماران خوبی برای آبادانی و حفظ محیط زیست سرزمینمان باشیم.
خوشحال می شویم دوستان و عزیزان خود را به این گروه دعوت کنید.

https://t.me/+Sv0ObQ3JHtA4ZjI8

?مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران