•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

*مرحله منطقه ای جشنواره جابربن حیان*

   حضور موفق دانش اموزان دوره ابتدایی مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران در عرصه رقابت های منطقه ای جشنواره جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری منطقه دو  و‌ بازدید مدیریت مجتمع و جمعی از آموزگاران و اولیاء از نمایشگاه و آثار دانش اموزان در دبستان شهید آوینی . 

دانش آموزان برگزیده  در این مرحله پروژه های خود را در سطح منطقه ای ارائه نمودند. 

 ?مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران