•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

اولین سازه اکوبریکی دانش‌آموزی مجتمع

اولین سازه اکوبریکی دانش‌آموزی مجتمع


روز پانزدهم اسفند ۱۴۰۲، مقارن با روز درختکاری، اولین سازه اکوبریکی دانش اموزان مجتمع، ساخته شد.
دانش‌آموزان با هدایت و راهبری مربیان در «دپارتمان مدرسه سبز مجتمع» و با استفاده از آجر بوم‌یار اولین سازه سازگار با محیط زیست را در قالب یک نیمکت به صورت نمادین در ورودی مجتمع طراحی و اجرا نمودند.
دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی، آجرهای بوم‌یار را از بطری‌های بازیافتی که از ضایعات بازیافتی خشک همچون پلاستیک و … به صورت فشرده، تهیه می‌شوند، آماده ساختند .
فرهنگ احترام به محیط زیست از اهداف ویژه مجتمع می‌باشد که در قالب پروژه ‌و فعالیت‌های گوناگون زیست محیطی توسط دانش‌آموزان و تحت نظارت دپارتمان مدرسه سبز، اجرائی می گردد.

?مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران