•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

حضور در سومین رویداد استارت‌آپ زیست‌فناوری

????مراحل آماده‌سازی درون‌آموزشگاهی دانش‌آموزان، جهت حضور در سومین رویداد استارت‌آپ زیست‌فناوری

?مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران