•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

برگزاری حلقه‌های علمی-پژوهشی دانش آموزان?روز چهارشنبه ۴ بهمن و یکشنبه ۸ بهمن حلقه‌های علمی-پژوهشی دانش‌آموزی با محوریت آشنایی با ساختار مقالات علمی و همچنین معرفی پایگاه‌های مقالات و اطلاعات علمی برگزار گردید.

?دانش‌آموزان منتخب کلاسی با حضور در حلقه‌های علمی-پژوهشی برای حضور در «جشنواره قطب کشوری زیست فناوری» و «تاک‌شو‌های علمی» آماده می‌شوند.

?مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران