•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

برگزاری وبینار آشنایی با کلاسهای هوش و استعدادیابی

وبینار آشنایی با کلاس های هوش و استعدادیابی باشگاه دانش پژوهان جوان روز سه شنبه 23/8/1402 ساعت 20 الی 21 در فضای مجازی ادوبی با حضور جناب آقای دکتر پورملک برگزار گردید .
در این جلسه ضمن آشنایی با روش های یادگیری لذت بخش، جناب دکتر درخصوص بکارگیری خلاقیت در آموزش به دانش آموزان مواردی را مطرح نمودند.   

مجتمع تطبیقی و‌ بین الملل دختران تهران