•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

همایش علمی « زیست فناوری»با هدف  اشنایی دانش اموزان با کاربردهای نوین  علم ژنتیک، روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه دانش اموزان متوسطه دوم مجتمع، در همایش زیست فناوری که در پژوهش سرای دانش اموزی جابربن حیان برگزار شد ، شرکت کردند.
حضور فعال و موفق دانش اموزان عزیزمان در بخش پرسش و پاسخ همایش مسرت بخش و زحمات معلمان فرهیخته مان در امر آموزش قابل تحسین بود؛ از این رو برای دانش اموزان شرکت کننده گواهینامه شرکت در همایش  صادر گردید.

?مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران