•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

بازدید علمی -پژوهشی دانش آموزان از نمایشگاه ایرانانو 1402

 
به مناسبت روز دانش آموز، مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران اقدام به برنامه ریزی جهت حضور دانش آموزان در تور پژوهشی نانوفناوری نمود.
روز دوشنبه 15 آبان ماه 1402، دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه بخش تطبیقی مجتمع از نمایشگاه نانوفناوری واقع در نمایشگاه بین المللی سالن خلیج فارس بازدید نمودند و ضمن بازدید از غرفه های محصولات نانوفناوری، با پروژه های علمی برتر کشوری در حوزه نانو آشنا شدند.
 
 مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران