•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

افتخار آفرینی دانش آموزان مجتمع در مسابقات زیست فناوری استانی

                            درخت تو گر بار دانش بگیرد                به زیر آوری چرخ نیلوفری را


برگزیده شدن دانش آموزان خلاق و تلاشگر «لطیفه زاهدی» و «پانیذ ذاکری » را در جشنواره زیست فناوری؛ با محوریت تولید محتوای میکروفتوگرافی، در سطح استانی به خانواده بزرگ مجتمع تطبیقی و بین الملل تبریک عرض میکنیم و از زحمات مربیان فعالی که تسهیلگر فعالیت های پژوهشی دخترانمان بودند قدردانی میکنیم.
امید که همچنان شاهد موفقیت های روزافزون و سربلندی فرزندان عزیز مجتمع در مجامع علمی باشیم.

مریم دائی
مدیر مجتمع تطبیقی و‌بین الملل دختران تهران

مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران