•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

کسب مدال طلای جهانی دانش آموزان مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران

*کسب مدال طلای جهانی دانش آموزان مجتمع تطبیقی و بین الملل*

در نخستین روزهای سال تحصیلی، برگی دیگر از موفقیت های دانش آموزان عزیزمان ورق خورد.
مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران ضمن تبریک صمیمانه، موفقیت چشمگیر و ارزشمند دانش آموز مستعد و پرتلاشمان    « آنا توکلی» در مسابقه آکادمیک ماراتن و کسب مقام اول و مدال طلای جهانی خدمت همکاران محترم و اولیای گرامی، بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکارانی که در این مسیر نقشی اثر گذار داشته اند، ابراز مینماید.
این موفقیت را در آغاز سال تحصیلی به فال نیک میگیریم و برای تمامی دختران خانواده بزرگ تطبیقی و بین الملل آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.
فردوسی می فرماید :
«چون دانا نماید به کاری درنگ
به پیروزی آرد جهانی به چنگ»

توفیق دخترانمان روزافزون باد


                       مریم دائی
مدیر مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران


مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران