•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

شاهنامه‌خوانی دانش‌آموزان

شاهنامه‌خوانی دانش‌آموزان  در مجتمع تطبیقی و بین‌الملل پسران

دانش‌آموزان مجتمع روز ۲۵ام اردیبهشت به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی بزرگ و پاسداشت زبان شکرین پارسی با حضور در این مراسم  به نقالی و شاهنامه‌خوانی پرداختند.
مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران