•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

برگزاری کارگاه آموزشی " مقابله با مخاطرات چهارشنبه سوری"

برگزاری کارگاه آموزشی

" مقابله با مخاطرات چهارشنبه سوری"
ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۵


?مجتمع تطبیقی و بین المللی دختران تهران