•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

بازدید از کاخ موزه سعد آباد

بازدید دانش آموزان دوره متوسطه اول ودوم مجتمع تطبیقی دختران از کاخ موزه های مجموعه سعدآباد (موزه پوشاک سلطنتی ،  موزه ملت  و موزه  برادران امیدوار ) روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران