•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

برگزاری جلسه مدیریت و اعضای انجمن اولیا و مربیان

برگزاری جلسه مدیریت و اعضای انجمن اولیا و مربیان روز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 

در این جلسه درخواست ها و پیشنهادات اولیا، بررسی و مورد بحث قرار گرفت.
  
?مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران