•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد

کبوتران، سیاه پوش غمی بزرگ بر رواق حرم مرثیه می خوانند و زائران،
اشک ریز و ماتم زده، رفتنت را به سوگ نشسته اند.
وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد

مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران