•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

بازی نور و سایه


معلم خوش‌ذوق و اندیشمند پایه دوم ابتدائی بخش تطبیقی روز‌ دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ با رویکرد تلفیقی در رویدادی جذاب با عنوان « بازی نور و سایه» موضوعات درس علوم، فارسی و هنر را تلفیق نمودند و آموزش خلاقانه مفاهیم بخش نور در علوم پایه دوم را همراه با دانش‌آموزان، در فضایی سرشار از نور و رنگ و موسیقی به اجرا درآوردند.
کلیه دست‌سازه‌های این رویداد از وسایل بازیافتی تهیه گردید.

?مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران