•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

کلاس اولی‌ها میزبان خانم مدیر شدند.

 

?روز یکشنبه دانش‌آموزان کلاس اول، در جشن یادگیری فرآیندی حروف الفبا، با آموختن واژه «مدیر»، از سرکار خانم دائی، مدیریت محترم مجتمع، برای حضور در جشن کلاسی دعوت کردند.
?ایشان فعالیت‌های جذاب و گوناگون دانش‌آموزان را مشاهده و تشویق نمودند. تدریس تعاملی و خلاق آموزگار پایه اول، خانم فروتنی، در جهت به کارگیری روش‌های نوین یاددهی_ یادگیری از نکات چشمگیر
این بازدید بود.

?مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران