•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

جلسه ملاقات با اولیا و ارائه کارنامه ماهانه متوسطه اول و دوم

جلسه ملاقات دبیران متوسطه اول و دوم مجتمع تطبیقی با اولیا، روز دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۲در کلاسهای مقطع متوسطه برگزار شد. .
دراین جلسه فرم اولویت بندی رشته‌ها  در بحث هدایت تحصیلی توسط اولیا تکمیل و کارنامه ماهانه ارائه  گردید.

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران