•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

جلسه ملاقات آموزگاران پایه دوم و سوم ابتدایی تطبیقی با اولیا

جلسه ملاقات آموزگاران پایه دوم و سوم  ابتدایی تطبیقی با اولیا، روز دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۲ در سالن اجتماعات مجتمع تطبیقی دختران تهران برگزار شد.
در این جلسه ضمن توزیع کارنامه نیم ترم اول تحصیلی دانش آموزان، توضیحاتی درخصوص برنامه درسی و جزئیات کارنامه به اولیا گرامی ارائه گردید.

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران