•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

«عرفه» روز معرفت است

در اندک فرصت زندگی، روزها و شب‌هایی است به زیبایی «لیلة‌القدر»؛ بهتر از هزار روز و هزار شب، روزها و شب‌هایی که جاودانه‌اند و پلکان جاودانگی‌اند؛ پرشور و پرنور و پرفیض و پربرکت. روزها و شب‌هایی که می‌توان با خواندن نغمه‌ی «معرفت»، شهد «عبودیت» را چشید، و «عرفه» از آن روزهاست. روزی که اکسیر لطف الهی، دل‌های زنگار گرفته از گرد و غبار عصیان و غفلت را، زندگی می‌بخشد.

«عرفه» روز معرفت است، روز شناخت نفس، روز جاودانگی و ابدیت، روز عشق و فرزانگی.

?مجتمع تطبیقی ‌‌و بین الملل دختران تهران