•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲

وظیفه همه ماست که با توکل به خدا و تقویت روح اخلاص و همبستگی، حرکت عظیمی را که امام بزرگوار آغاز کرده بودند را ادامه دهیم.
قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲، مبدا نهضت انقلاب اسلامی گرامی را می‌داریم.

?مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران