•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

سالروز عروج ملکوتی امام خمینی(ره) بنیانگزار جمهوری اسلامی، تسلیت و تعزیت باد.

《سال‌ها می‌گذرد، حادثه‌ها می‌آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم》

تا امید زنده است، تا حرکت و نشاط هست و تا جهاد و مبارزه ادامه دارد، امام خمینی زنده است.
امام خمینی به مظلومان جهان نشان داد که ایستادن در برابر ابر قدرت‌ها شدنی است.

سالروز عروج ملکوتی امام خمینی(ره) بنیانگزار جمهوری اسلامی، تسلیت و تعزیت باد.

?مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران