•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

روز پزشک

یکم شهریور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلام

شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی

طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی خجسته باد

 

? مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران