•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

کادر آموزشی مقطع ابتدایی مجتمع تطبیقی دختران

نام - نام خانوادگی                             سمت
رویا فروتنی                                آموزگار کلاس اول
نفیسه کبیری                              آموزگار کلاس دوم
مریم زرین بال                             آموزگار کلاس سوم
الهه امامی                                 آموزگار کلاس چهارم
لیلا حسینی                                آموزگار کلاس پنجم
مریم رحمتی                               آموزگار کلاس ششم
مهناز دری                                  آموزگار قرآن
فریده خلیل زاده                          آموزگار هنر
الهه مزینانی                              آموزگار زبان انگلیسی
فاطمه نوری                              آموزگار زبان انگلیسی
ساناز عطار                                آموزگار فارسی آموزی
هما امین بقایی                         آموزگار کامپیوتر
ژیلا سروش                              آموزگار تربیت بدنی