"فرا رسیدن ایام عزاداری سید الشهدا بر تمام شیعیان و دلسوختگان و عاشقان امام حســـین علیه السلام تسلیت باد"

"فرا رسیدن ایام عزاداری سید الشهدا بر تمام شیعیان و دلسوختگان و عاشقان امام حســـین علیه السلام تسلیت باد"

 مجتمع تطبیقی و بین المللی دختران تهران