مراسم معارفه سرپرست جدید مجتمع تطبیقی و بین المللی دختران تهران

مراسم معارفه سرپرست جدید مجتمع تطبیقی و بین المللی دختران تهران با حضور معاونین و مسئولین محترم مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور، آقایان دکتر کمالی، عابدی، توکلی، ایرانی، زمردی و عبدالملکی و معاونین مجتمع تطببقی و بین المللی دختران و  دبیران  ارجمند و همکاران کادر اجرایی، برگزار گردید. در این مراسم که روز دوشنبه سی ام خرداد ماه در محل مجتمع برگزار شد، ضمن تشکر و تقدیر از خدمات ارزشمند سرکار خانم گیلی در مدت مسئولیت شان، سرکار خانم دائی بعنوان سرپرست مجتمع معرفی و ابلاغ ایشان توسط جناب آقای دکتر کمالی و نمایندگان محترم دبیران بخش تطبیقی و بین المللی تسلیم گردید.
ضمن تبریک به سرکار خانم دائی، امید و رجاء واثق داریم که حضور ایشان در این مسئولیت بعنوان فردی با تجربه و خادمی صدیق و ولایت مدار موجب نشاط، تحرک، پویایی و همدلی بیش از پیش مجتمع خواهد شد.


مجتمع بین المللی و تطبیقی دختران تهران