سومین شورا دبیران

با توجه به ایام فاطمیه مراسم سوگواری و نوحه خوانی به مناسبت ام ابیها در مجتمع دختران برقرار گردید و جهت اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی دانش آموزان IB برای سومین شورا دبیران مراسم حافظ خوانی برگزار کردند. در این مراسم پک به مناسبت یلدا به تمام همکاران داده شد و در ادامه مراسم با حضور مسئولین مرکز دکتر توکلی و آقای حاجی بابایی با تقدیر نامه ای از سوی اداره آموزش و پرورش از زحمات مدیریت محترم سرکار خانم گیلی تقدیر و تشکر شد. برنامه با پذیرایی از تمام همکاران خاتمه یافت.

مجتمع بین المللی و تطبیقی دختران تهران