ویژه برنامه شب یلدا توسط دانش آموزان بخش IB

ویژه برنامه شب یلدا توسط دانش آموزان بخش IB برگزار شد. این ویژه برنامه شامل تاریخچه شب یلدا و غزل خوانی به دو زبان فارسی و انگلیسی بود.

مجتمع بین المللی و تطبیقی دختران تهران