•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

بازگشت غرور افرین تیم رباتیک مجتمع دختران

لینک دانلود

بازگشت غرور افرین تیم رباتیک مجتمع دختران از مسابقات بین المللی دانش آموزان که در کشور سوئیس برگزار شد‌.

تیم دو نفره دانش آموزی در مسابقات جهانی مقام دوم را کسب ‌نمودند.
 
? مجتمع تطبیقی و بین المللی دختران تهران